Utbygging Sørum

Bruk rådhuset.

SF8rumrE5dhus

Sørumsand trenger et sted hvor folk kan samles. I dag samles ungdommen på biblioteket, hvor man selvsagt må være stille. BUKS (Barn og unges kommunestyre) etterlyser selv mer egnede møtesteder for barn og ungdom på Sørumsand. Det er ikke alltid lett for frivilligheten å finne egnede møtelokaler. Folk ville hatt god nytte av tilbud som ungdomsklubber, sosiale møteplasser og møterom for frivilligheten i sentrale lokaler på Sørumsand. Det ville bidratt til å skape liv og aktivitet på Sørumsand, og vært et løft for frivilligheten i området.

Det ser ut til at vi nå har en mulighet til å få til akkurat det. På grunn av tvangssammenslåingen av Sørum inn i nye Lillestrøm kommune, er det mulig at rådhuset blir stående helt eller delvis tomt. I fjor foreslo derfor SV i kommunestyret å utrede mulighetene for å bruke rådhuset til møteplass- og kulturformål for innbyggerne om det skulle bli stående tomt, men høyrepartiene og Senterpartiet stemte ned forslaget. Det er synd, for folk fortjener at det legges til rette for gode sosiale møteplasser der de bor.

Det er en overhengende fare for at tomta heller selges, og at Sørumsand i stedet får enda flere blokkleiligheter i hjertet av sentrum. Det er grunnlag for bekymring om man ikke klarer å prioritere tilbud innbyggerne mangler i dag, fremfor en endeløs fortetting av sentrum som vil gjøre det enda vanskeligere å finne egnede lokaler for kultur og møteplasser i fremtiden.

Saken kommer nok opp igjen i den nye kommunen etter valget. Da vil SV være en klar stemme for en sentrumsutvikling på Sørumsand som prioriterer rom for kulturaktiviteter, sosiale møteplasser og tilholdssteder for frivilligheten. Slik kan vi sørge for å holde liv og aktivitet i det som står i fare for å bli en soveby.

Jørgen Skogan, Lillestrøm SV

jørgen 2

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s