Utbygging Sørum

Skal Sørumsand bli en soveby?

SF8rumrE5dhus

Sørum kommunes rådhus i sentrum av Sørumsand ligger meget sentralt plassert i Sørumsand, et sted som i overskuelig framtid vil være et lokalgeografisk midtpunkt for de østlige delene av den nye storkommunen.
Dessverre er det i dag slik at Sørumsand opplever en rekordrask utbygging uten mye hensyn til sunn sentrumsutvikling. Nye boligblokker skyter opp med jevne mellomrom tett i tett rundt butikkområdet. I disse mest sentrale strøkene er rådhuset med rådhusparken i dag en sunn og grønn lunge som virker som en motvekt til boligblokker og parkeringsplasser, derfor var det gledelig at vi for et par uker siden med et nødskrik unngikk at rådhustomta ble lagt ut for salg i forbindelse med overgangen til den nye kommunen. Hadde det skjedd, ville det betydd enda flere tettpakkede boligblokker og en rasering av den grønne lungen i sentrum.

Kan bli en soveby.

1547569106223
Soveby – Illustrasjonsfoto Roar grønstad RB.

Det virker som om høyresiden i Sørum går inn for en utbygging uten hensyn til god og langsiktig sentrumsutvikling og dermed legger opp til at Sørumsand skal bli en soveby.

For at Sørumsand skal være et attraktivt lokalsentrum, trenger vi sårt flere kultur- og aktivitetstilbud. Ungdommen etterspør steder å være etter skoletid, blant annet ble det i BUKS (Barn og unges kommunestyre) for en tid tilbake uttrykt klar misnøye med at biblioteket, som skal være til for stille lesing og rolige aktiviteter, er eneste møtested etter skoletid for Sørumsandungdommen. Spesielt utfordrende er det etter at ungdomsklubben ble lagt ned for et års tid siden (for å spare penger). Ungdom har så godt som ingen fritidstilbud, utenom organisert idrett, i Sørum. Ungdomsklubben ble lagt ned bare et drøyt halvår etter at den flytta inn i nye lokaler.

Rådhuset er et såpass stort bygg at det er rom for mange forskjellig tilbud til innbyggerne både i sentrum, men også de andre tettstedene i nærheten som naturlig trekkes mot Sørumsand, fra Blaker og Hellne til Lørenfallet og bebyggelsen nedover mot Fet. Rådhusbygget i framtida, hvis den nye storkommunen ikke finner det nyttig å beholde bygget til administrasjon, fint ha eksempelvis øvingslokaler for musikk i underetasjen, det kan være plass til både ungdomsklubb og -kafé. Kommunestyresalen kan omgjøres til kinosal, en kino på Sørumsand vil nok bli godt mottatt i lokalmiljøet. Kort sagt er det nærmest et hav av muligheter for bygget både på kort og lang sikt, bare det er politisk vilje til å gjøre noe med det.

Rådhusparken
Rådhusparken

Sørumsand med omegn er et sted i kontinuerlig vekst, veksten kommer, det er vi alle klar over, men for at vi skal unngå at det blir et sjelløst sted hvor mennesker bare bor, trenger vi flere tilbud for alle, ikke bare noen matbutikker og et lite kjøpesenter. Sørumsand som lokalgeografisk «hovedstad» – også i ny kommune – for området rundt, vil være et knutepunkt. Da trenger vi for det første en helhetlig plan og tankegang rundt utbygging i sentrumsområdet, samt at vi er nødt til å ha tilgang til friluftsområder, grønne lunger og kulturtilbud. Flere restauranter og kafeer, møteplasser av formell og uformell art, samt muligheter for kulturelt påfyll. Vi må ikke bygge det slik at «alle» er avhengige av å reise til Jessheim, Oslo eller Lillestrøm for å oppleve noe. Å utnytte dagens rådhus til slike kulturelle tilbud er et godt utgangspunkt for å gjøre Sørumsand til et attraktivt sentrum.

Fra Rådhus til kulturhus.

Lillestrøm kommune blir en realitet, det er ikke sikkert at administrasjonen i den nye kommunen kommer til å trenge rådhuset her etter sammenslåinga, derfor fremmet Sørum SV et forslag i kommunestyret 12. desember om å verne rådhusparken mot utbygging, samt å se på mulighetene for å utnytte rådhuset til sårt tiltrengte kulturtilbud dersom bygget skulle ende opp med å stå tomt. Dessverre stemte høyresiden og Sp ned forslaget. Det er skuffende at posisjonen i Sørum ikke vil være med på tiltak som vil bidra til desentralisering, samt utvikling av Sørumsand og omegn som et attraktivt lokalsentrum, og ikke minst bedre tilbudet til ungdommen i området.

Boligblokkene kommer, men la oss gjøre det vi kan for at de som skal bo der får muligheten til å leve der også.

yvind+Moltke-Hansen

Øyvind Moltke-Hansen, Sørum SV

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s