Utbygging Sørum

Ikke selg den siste grønne flekken på Sørumsand!

SF8rumrE5dhus

Lars Tallhaug og Tom Berntsen i Sørum AP ber i Indre Akershus blad den 12. november kommunen vente med å legge ut kommunehuset til boliger i Sørumsand sentrum. Det er flere grunner til det:

  1. Ikke ta fra oss den siste grønne flekken på Sørumsand!

Utbyggerne har fått bygge på sine egne premisser på Sørumsand i mange år nå uten å legge til rette for infrastruktur som gagner innbyggerne. Den planlagte parken i Sletta 12 – som var en forutsetning for å kunne bygge tettere i Linjekvartalet – er ennå ikke realisert og det er varslet enda flere utsettinger av byggestart der. Rådhuset og Rådhusparken – som er den siste grønne flekken igjen på Sørumsand – er vår felles eiendom. Det er nok boliger i sentrum nå. La oss utvikle tomta til noe vi trenger; Grønne lunger, kulturbygg, kino, torg, ungdomshus. Mulighetene er mange. Innbyggerne – ikke utbyggerne – burde få bestemme!

  1. Identiteten vår.

Sørumsand blir snart en del av Lillestrøm kommune. Stedsidentiteten vil i framtiden bli mindre grad knyttet til administrativ enhet. Det er viktig at det på Sørumsand – som i resten av den nye kommunen – fokuseres på å bevare signalbygg som kan fortelle om stedets historie og som kan gi innbyggerne holdepunkter i tid og rom. Dette er viktig for at folk skal trives og føle tilhørighet til stedet.  Sørum rådhus er fra 1974. Rådhuskomplekset har tydelige arkitektoniske kvaliteter sett i en regional sammenheng. Bygningenes uttrykk er tidstypisk for 1970-tallets arkitektur, men Sørums rådhus skiller seg ut fra andre samtidige rådhus i regionen blant annet ved sin fasadebekledning. Hvor mange byer smykker seg ikke med «Det gamle rådhus». Selv om det ikke virker slik nå, vil et gammelt rådhus med en opparbeidet folkepark kunne bli noe å være stolt av og et samlingspunkt for Sørumsands befolkning mellom boligblokkene.

Rådmannen skriver i innstillingen til formannskapet denne uken at: «Dersom rådhuset rives vil en utbygger stå fritt til å bebygge i henhold til planen.» Det er det siste Sørumsand trenger nå: Enda en utbygger som står fritt til å bebygge. Ikke ta fra oss Rådhuset og Rådhusparken!

Amund Pedersen, Sørum SV

 

Rådhusparken
Rådhusparken.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s